Vietnamese English

Bạn cần tư vấn ???

Bạn vui lòng điền vào biểu mẫu dưới đây ! or Vui lòng để lại tin nhắn 0904 77 9987 (qua tin nhắn) để được hỗ trợ.

banner trang trong

GIẢNG VIÊN HƯƠNG THỦY

  • Học tập tại Đức từ năm 2003

  • Thủ Khoa đầu ra 2010 tại Khoa Đức-Trường ĐHNN-ĐHQGHN

  • Giảng viên Khoa Tiếng Đức - Trường ĐHNN-ĐHQGHN (2010-2015)

  • Giáo viên Tiếng Đức tại Viện Goethe (2010-2015)

  • Giáo viên Tiếng Đức tại Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ - ĐHNN-ĐHQGHN (2017-nay)

  • Khóa đào tạo Giáo viên Tiếng Đức của Viện Goethe

  • Đạt trình độ “Gut+” Khóa đào tạo Giảng viên Tiếng Đức tại Viện Goethe (2010)

  • Đạt trình độ “Gut” C1 Tiếng Đức theo Khung tham chiếu Châu Âu

  • Tham gia hàng năm các Khóa Đào tạo và Bồi dưỡng Giáo viên tại các Trường Đại học, Viện Ngôn ngữ của Đức, Áo

 

Thong ke